Mailingen, NAW Stickers Blz. 12.0
Mailingen, NAW Stickers
JVR de bedrijfsoplossing voor iSeries


Menu:
Menu: 000,Hoofdmenu
4.Text/Mailingen/Stickers.
Menu: 990,Text, Mailingen Stickers.
5.Mailing uit textverwerker


Programma en Parameters:

CALL PGMJVR##/TXT040
      paramter: Geen 


Invoeren Mailing-parameters:

 Mailing   Omschrijving          Bestand   Standaardkopie     
 JVR     Standaart mailing        VRK     MAILINGEN   011   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 === MAILING UIT TEXT ==== TST  test              ==(Page+/-)== 
                                        
Mailing naam      JVR         F5=Kopieer Mailing         
                                       71 
      F4=Print  F6=Lijst mailingen              F7=Afsluiten 

______Scherm_=_71_______ Verplicht Scherm
Mailing naam Vul hier de nieuwe of bestaande Code voor de Mailing in. (bijv. Uw Userid)
Als de Code nog niet bestaat, wordt deze automatisch gemaakt als U de gegevens op Scherm-72 invult.
Wilt U bij een nieuwe Code, de gegevens van een bestaande Code kopieren, vul dan bij: F5=Kopieer Mailing, de bestaande Code in en druk op F5.
F5=Kopieer Mailing Vul hier een bestaande Code in en druk op F5, als U de gegevens van die Code wilt gebruiken voor de nieuw te maken Mailing code.
Page+/_ Met de Page Up en Page Down toetsen kunt U door de Mailing codes bladeren.
F4=Print Met F4 gaat U door naar het printen van de Mailing.
F6=Lijst mailingen Met F6 vraagt U een lijst met Mailing codes op het bovenste deel van het Scherm, beginnend met de ingevulde Mailingcode.
F7=Afsluiten Met F7 sluit U het programma af.


Gegevens de Mailing:

 === MAILING UIT TEXT ==== TST  test                     
                                        
Mailing naam         JVR                        
                                        
Omschrijving         Standaart mailing                 
                                        
Bestand           VRK                        
Standaardkopie        MAILINGEN    Blz 011              
                                        
Relatie naam/adres/wnpl.        (*&ASNANM op de juiste positie)     
Cont.pers in adres (J/N)   J     (direct onder Relatienaam)        
Cont.Pers.in aanhef(J/N)   N     (*&AANHEF op de juiste positie)     
Referentie vermelden          (*&ASNATL op de juiste positie)     
Meerdere Contactpersonen   N     (J=Lees ContactPersonenbestand)     
Contactpersoon Formulier                            
Contactpersoon Actiecode                            
                                        
Agenda bijwerken  (J/N)   N                         
Agenda bijwerken met  Init    Status    Actiecd   Herkomstcode    
                                        
                 Soort  Printer Lade Formulier Lengte Aantal 
                                        
                                       72 
F3=Terug  F4=Print                    F10=Vervalt     

______Scherm_=_72_______ Verplicht Scherm
Omschrijving Dit kan een willekeurige Omschrijving zijn, die als herkenning dient.
Bestand Typ de Naam van het Text-Bestand in.
Als U een User-id hebt gebruikt als Mailing-code, wordt default de Std.instelling van die Gebruiker ingevuld.
Standaardkopie en Blz. Typ de Naam van het Text-Document in.
Als U een User-id hebt gebruikt als Mailing-code, wordt default de Std.instelling van die Gebruiker ingevuld.
Relatie naam/adres/wnpl. In het Document moet *&ASNANM voorkomen op de plaats waar U de Naam van het adres wilt plaatsen.
Hierdoor wordt de plaats van het NAW op de mailing bepaald.
Cont.pers in adres (J/N) Vul een J in als U wilt dat direct onder de Naam de Naam van de Contact Persoon wordt afgedrukt.
Cont.Pers.in aanhef(J/N) Vul een J in als U wilt dat de Aanhef wordt vervangen door de Naam van de Contact Persoon.
In het Document moet *&AANHEF voorkomen op de plaats waar U de Contact Pesoon wilt plaatsen.
Hierdoor wordt de plaats van de Aanhef op de mailing bepaald.
Om te voorkomen dat er geen Aanhef op de mailing komt, moet U er voor zorgen dat de Titelcode *BLANKS een std.aanhef bevat. (bijv. Mijne heren -of- Geachte Mevrouw, Meneer)
Referentie vermelden In het Document moet *&ASNATL voorkomen op de plaats waar U het Telefoonnummer wilt plaatsen.
Hierdoor wordt de plaats van het Telefoonnummer op de mailing bepaald.
Gebruik deze optie alleen als van toepassing.
Meerdere Contactpersonen Vul een J in als U wilt dat de Mailing wordt gemaakt voor Namen uit de ContactPersonen bestand.
Agenda bijwerken (J/N) Vul een J in als U wilt dat de Klantagenda wordt bijgewerk met de vermelde gegevens.
F3=Terug Met F3 gaat U terug naar het Scherm-71, de wijzigingen worden niet bewaard.
F7=Afsluiten Met F7 gaat U terug naar het Scherm-71, de wijzigingen worden niet bewaard.
F10=Vervalt Met F10 vervalt deze Mailingcode.
Er wordt geen controle uitgevoerd of deze Code nog gebruikt wordt.


Controle mailingen:

 Controle mailingen...                             
                                        
 Optie 1. Lijst met mailingen.                         
                                        
 Optie 3. Start maken van Mailing...JVR                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Optie 9. Maak ATST.SMA Mailingen.                       
                                        
 Optie 0. Geen lijst.                              
                                        
 Typ het nummer van de gewenste optie in.                    
                                        
 ================= Bedrijf TST  test              ============= 
                                        
                         Printer Lade Formulier Aantal 
                         P0   1  A400    001  
                                        
===>                                      
                                        
                                        

______Scherm_=__________ Verplicht Scherm
====> Typ het nummer van de gewenste optie in.


Controle mailingen:

 Controle mailingen...                             
                                        
 Maken van Mailing...JVR                            
 Optie 1. Print mailing.                            
 Optie 2. Maken mailing via Email ALLEEN voor Contactpersonen.         
 Optie 4. Print NAW-selectie.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
 Optie 9. Wijzigen van naam van het selectiebestand... QPADEV0013       
                                        
 Optie 0. afsluiten.                              
                                        
 Typ de gewenste optie in.                           
                                        
 ================= Bedrijf TST  test              ============= 
                                        
                         Printer Lade Formulier Aantal 
                         P0   1  A400    001  
                                        
===>                                      
                                        
                                        

______Scherm_=__________ Verplicht Scherm
====> Typ het nummer van de gewenste optie in.


Jan van Rijn(c)
Terug naar Index Blz 1.0 16.05.2006