Text editor Blz. 10.0
Text editor
JVR de bedrijfsoplossing voor iSeries


Menu:
Menu: 000,Hoofdmenu
4.Text/Mailingen/Stickers.
Menu: 990,Text, Mailingen Stickers.
3.Textverwerker


Programma en Parameters:

CALL PGMJVR##/TXT020
parameter geen


Gekoppelde Documenten:

 Documentnaam  Blz. Inhoud van het blad             Bewaardatum 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 == AGENDA EN OFFERTE ==== TST  test              ==(Page+/-)= 
                                        
 Documentnaam  Blz. Inhoud van het blad                   
 10045020040921 000                              
                                        
KopieŽer Standaard   FAX        Blz 001   Bewaardatum  21 09 2004 
                                       79 
F3=Terug  F4=Print  F6=Lijst Document  F8=Lijst Kopieer.Std  F10=Vervalt 

______Scherm_=_79_______
Documentnaam De Documentnaam is opgebouwd uit Relatienummer en Huiduge datum (ISO-formaat).
Dit geldt niet voor Standaard Documenten,die hebben een vrije Documentnaam.
U kunt de Documentnaam alleen wijzigen als U op Scherm-71, F18=Lst.documenten hebt gebruikt.
U kunt Standaard Documenten maken door de Documentnaam en Blz in te vullen.
Omdat een Standaard Document niet gekoppeld is aan een Agenda-item, blijft een Standaard Document alleen bestaan, zolang de Bewaardatum nog niet verstreken is.
Blz Vul hiet het gewenste Blz. nummer in.
Blz. 000 blijft bestaan, zolang het Agenda-item bestaat, ongeacht de Bewaardatum.
Inhoud van het blad Als het een nieuwe Blz. is, moet U ook een Omschrijving van de inhoud invullen
Is het een bestaande Blz. en U vult een NIEUWE Omschrijving in, dan wordt de OUDE Omschrijving overschreven.
Laat U de Omschrijving LEEG bij een bestaande Blz., dan blijkt de huidige Omschrijving bestaan.
KopieŽer Standaard Hier kunt U een Standaard Document opgeven.
Dit Document wordt gebruikt als voorbeeld bij het maken van een Nieuw Document.
Bewaardatum Hier kunt U een Bewaardatum opgeven.
Een Dossier blijft altijd bestaan, zolang de ACTIE-code niet met een CIJFER begint.
Begint de ACTIE-code met een cijfer, dan wordt het Dossier bewaard t/m de Bewaardatum.
Blz. 000 blijft bestaan, zolang het Agenda-item bestaat.
F3=Terug Met F3 gaat U terug naar Scherm-77.
F4=Print Met F4 gaat U terug naar Scherm-98 voor printen.
F6=Lijst Document Met F6 vraagt U een lijst van de Documenten, beginnend bij de ingevulde Blz.
F8=Lijst Kopieer.Std Met F8 vraagt U een lijst van de Documenten, beginnend bij het ingevulde Standaard Document.
F10=Vervalt Met F10 Vervalt de ingevulde Blz.
Alleen de Index van de Blz. vervalt, de text blijft bestaan tot de volgende reorganisatie.
Fout 0032 De omschrijving moet worden ingevuld.
Bij een nieuwe Blz. moet de Omschrijving ingevuld worden.
Fout 0048 De datum is ongeldig.
De ingevulde Bewaardatum is geen geldige datum.


Invoeren/wijzigen Text:

                                        
                                        
    PTF-bestelling voltooid. Het servicenummer is 54532.      20040629 
 01 .  1  .  2  .  3  .  4  .  5  .  6  .  7  .  8
 =========================================================================== == 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
F1=Lijn invoegen  F2=Lijn vervalt  F5=KopieŽren       F9=Inv.negeren 
F3=Terug Index   F4=Print      F11=Instel.cursor    F12=Tabulator  

______Scherm_=_==_______
01 . 1 U kunt 1 textregel invoeren.
Druk op ENTER om de text te accepteren.
Gebruik de Insert toets om tekens tussen te voegen en de Delete toets om tekens weg te halen.
ENTER Druk op ENTER om de text te accepteren en naar de volgende regel te gaan.
Home Druk op Home toets om naar de VORIGE regel te gaan.
PAS OP... U druk niet op ENTER, dus de invoer wordt niet geaccepteerd.
F1=Lijn invoegen Met F1 zet U de functie Lijn invoegen aan.
Druk nogmaals op F1=Lijn invoegen , om de functie uit te zetten.
F2=Lijn vervalt Met F2 kunt U een of meerdere lijnen verwijderen.
F3=Terug Met F3 gaat U terug naar Scherm-79.
F4=Print Met F4 gaat U door naar Scherm-87 voor de Printopdracht.
F5=KopieŽren Met F5 Kunt U op Optie-Scherm-85 een ander document gebruiken als bron voor KopieŽren, Invoegen of Vervangen.
F9=Inv.negeren Met F9 gaat U terug naar Scherm-79, ZONDER de wijzigingen in het document te bewaren.
F11=Instel.cursor Met F11 Kunt U op Optie-Scherm-86 de Cursor of Tabulatorstops instellen.
F12=Tabulator Met F12 gaat de Cursor naar de volgende Tabulatorstop.
Fout 0033 Dit blad is vol.
De ingestelde maximum regels per document is overschreden.


Print document:

 Documentnaam  Blz. Inhoud van het blad             Bewaardatum 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 == AGENDA EN OFFERTE ==== TST  test              ==(Page+/-)= 
                                        
Documentnaam   van t/m Blz   Soort  Printer Lade Formulier Lengte Aantal 
24000020040628  000   000        PA   2  A400    66   001  
                                        
Parameter (FAX) 020-5135294                          
                                       87 
F3=Terug                                    

______Scherm_=_87_______
Documentnaam Deze Documentnaam kunt U niet wijzigen.
van t/m Blz Vul hier de Eerste en Laatste Blz in van de range die U wilt printen.
Als U alleen de van-Blz invult, wordt slecht die ene Blz geprint.
Als U direct uit de text naar dit Scherm gaat, staat de van-Blz al ingevuld.
F3=Terug Met F3 gaat U terug naar Scherm-79.
Soort Default staat hier de keuze uit Uw instelscherm.
Zet een ? op de eerste positie en druk op ENTER om een geldige Soort te selecteren.
Printer Default staat hier de laatst gebruikte printer.
U kunt hier een geldige Printer invullen.
Met de speciale waarde FILE wordt de uitvoer naar QDLS / PRTxxxxx / yyyyyyyy gestuurd, waarbij Bedrijfscode=xxxxx en Formuliuer=yyyyyyyy.
Lade Default staat hier de laatst gebruikte Lade.
Indien de gekozen printer meerdere Laden heeft, kunt U die hier opgeven.
Formulier Default staat hier het laatst gebruikte Formulier.
Met Formulier wordt het papier gedefinieert waarop geprint moet worden.
Als U bij printer de speciale waarde FILE hebt ingevuld, wordt de uitvoer naar QDLS / PRTxxxxx / yyyyyyyy gestuurd, waarbij Bedrijfscode=xxxxx en Formuliuer=yyyyyyyy.
Aantal Default staat hier het laatst gebruikte aantal.
Dit is het aantal exemplaren dat geprint wordt.
U mag minimaal 1 en maximaal 255 invullen.
Fout 0038 Het aantal is ongeldig.
U mag minimaal 1 en maximaal 255 invullen.
Fout 0040 Het formuliernummer is ongeldig.
U hebt geen Formulier ingevuld, of het Formulier bevat ongeldige characers.
Fout 0044 De lade is ongeldig.
U mag slechts de lade 1, 2 of 3 selecteren.
Fout 1014 U heeft geen toegangsrecord voor deze functie.
U hebt geen toegang tot het printen van deze formulieren.
Neem contact op met de Applicatiebeheerder.


Persoonlijke Instellingen:

 Gebruiker-ID      JVR                           
Naam gebruiker     Jan van Rijn                      
                                        
Invoerdatum agenda   21 09 2004                       
Begincodes bij agenda  Init JVR  Status OFF  Actiecd ?  Herkomstcode  DIV 
Hist.naar Dossier (J/N) J        (F1 op Scherm-78)           
Door naar document(J/N) J                            
Adres op document (J/N) J        Rgl 11    Positie  40       
Contactpersoon  (J/N) J        Rgl 23    Positie  08       
Telefoon/Fax.nr  (J/N) J        Rgl 21    Positie  08       
Refer. (0=-,1=nr,2=doc)         Rgl 00    Positie  00       
Nummer=0, of Naam=1   0                            
                                        
Standaardkopie     FAX       Blz 001                
Formulierlengte(regels) 66                           
Max.textlengte (regels) 60                           
Beginregel en Positie  12  08    Rechterkantlijn   76          
                                        
Tabulator-stops     00  00  00  00  00  00  00  00  00       
                                        
      Soort    Printer Lade Formulier Lengte Aantal          
             PA   2  A400     66  001           
                                       90 
F3=Terug                              F10=Vervalt 

______Scherm_=_90_______


Jan van Rijn(c)
Terug naar Index Blz 1.0 10.10.2005