Menu-structuur Blz. 10.0
Standaard menu's
JVR de bedrijfsoplossing voor iSeries JVR     Menu: 000, Hoofdmenu.                 QPADEV0011 
                                        
                                 Opties 1 - 25 
                                        
 1. Inv/wijz van bedrijven.      13. Boekhouding.         100
 2. Toegang tot bedrijven.       14. Administratie en Overzichten 110
 3. Kiezen van Bedrijf.     010  15. Debiteuren-administratie.  200 
 4. Text/Mailing/Stickers.    990  16. Crediteuren-administratie.  250 
 5. Schonen bestanden.      020  17. Voorraad-administratie.   300 
 6. Kopieer bestanden.      030  18. Verkoop-administratie.    400
 7. Controle bestanden.     040  19. Inkoop-administratie.    500 
 8. Maken van bestanden.     050  20. Produktie-administratie.   600 
 9. Wissen van Bestanden.    060  21. Personeels-administratie.  700 
 10. Instellen AS400       070  22. Verhuur-administratie.    800 
 11. Data communicatie.      080  23. Service-administratie.    900 
 12. Opstarten verwerking                          
                    25. Afsluiten            
                                        
                                        
                                        
 Kies een optie en druk op ENTER.                =(OK/Page+/-)=
 ===>                                      
                                        
 F3=Terug  F4=CMDentry      JVR        Menu: 010, Bedrijfsmenu.           QPADEV0004   
                                        
 TST  Test Jan van Rijn                     Opties 1 - 25 
                                        
                    13. Boekhouding.         100  
                    14. Administratie en Overzichten 110  
                    15. Debiteuren-administratie.  200  
 4. Text/Mailingen/Stickers.   990  16. Crediteuren-administratie.  250  
                    17. Voorraad-administratie.   300  
                    18. Verkoop-administratie.    400  
 7. Controle bestanden.     040  19. Inkoop-administratie.    500  
 8. Maken van bestanden.     050  20. Produktie-administratie.   600  
                    21. Personeels-administratie.  700  
 10. Instellen AS400       070  22. Verhuur-administratie.    800  
 11. Data communicatie.      080  23. Service-administratie.    900  
 12. Opstarten verwerking                            
                    25. Afsluiten              
                                        
                                        
                                        
 Kies een optie en druk op ENTER.                =(OK/Page+/-)= 
 ===>                                      
                                       00 
 F3=Terug  F4=CMDentry                 JVR        Menu: 080, Data communicatie.         QPADEV0004   
                                        
 TST  Test Jan van Rijn                     Opties 1 - 25 

 1. Ontvangen ALLE EDI-berichten    13. Verzenden ALLE EDI-berichten    
                                        
                                        
                    16. Inv EDI Postbus/UNB-header     
                    17. EDI sessies terugzetten       
                    18. Maak EDI-APERAK berichten E.B   
                    19. Dsp te verwerken berichten     
                    20. Dsp EDI Controle-bestand  E.X   
                                        
                    22. Systeemgegevevens      081  
 11. WRKDSTQ *ALL            23. WEB-page           082  
 12. WRKNETF *ALL                                
                    25. Afsluiten.             
                                        
                                        
                                        
 Kies een optie en druk op ENTER.                =(OK/Page+/-)= 
 ===>                                      
                                        
 F3=Terug  F4=CMDentry     JVR        Menu: 090, Boekhouding Systeemgegevens.    QPADEV0004   
                                        
 TST  Test Jan van Rijn                     Opties 1 - 25 
                                        
 1. Valuta code     *  SYS11x  13. BTW percentages      SYS27x  
 2. Dagboeken      *  SYS14x  14. Boekstuknummers      SYS14x  
 3. Grootboek rubrieken *  SYS16x                      
 4. 1e kostenplaats   *  SYS16x  16. Vereffening Kostenplaats SYS15x  
 5. 2e kostenplaats   *  SYS16x  17. Inv Kostenplaats Link   SYS16x  
 6. Grootboeken     *  SYS13x  18. Afschrijfmethode-code  * SYS83x  
 7. Bedrijfsgegevens (na *)  SYS10x  19. Vaste Activa-groepen(na *)SYS82x  
                    20. Toegang tot Vaste Activa-groepen  
 9. Grootboekverdeling    SYS44x  21. Afschrijvingen Prijscode SYS89x  
 10. Journaalverdeling     SYS17x  22. Code Blokkeer/Reserveer  SYS88x  
 11. Openen niet lopende boekperiode  23. Inv Soort Codering    SYS26x  
 12. Valuta koersen      SYS12x  24. Toegang Wijz.systeemgegevens    
                    25. Afsluiten.             
                                        
                                        
                                        
 Kies een optie en druk op ENTER.                =(OK/Page+/-)= 
 ===>                                      
                                        
 F3=Terug  F4=CMDentry     JVR     Menu: 100, Boekhouding.                QPADEV0011 
                                        
 TST  Test Jan van Rijn                     Opties 1 - 25 
                                        
 1. Inv Journaalposten/Mem.  BKH10x  13. Opv Grootboek/Journaal       
                    14. Prt Grootboek/Journaal  BKH22x  
 3. Inv Voorafgaande Journaalposten  15. Opv gecomprimeerd journaal     
 4. Comprimeer Journaalinvoer BKH16x  16. Opv Dagboek per boekdatum      
 5. Doorboeken naar Grootboek     17. Opv Journaal per runnummer     
                    18. Opv Stuknummers per boekdatum    
 7. Inv Vaste Activa          19. Prt Vaste Activa     BKH18x  
 8. Vrw Vaste Activa     BKH17x  20. Prt Kolommenbalans    BKH3xx  
 9. Inv Begroting per Boekperiode   21. Prt Begroting vergelijk. BKH30x  
 10. Consolidatie            22. Systeemgegevevens      090  
 11. Herw. Grootboek Vreemde Valuta   23. Textverwerker            
 12. Afsluiten boekperiode                           
                    25. Afsluiten              
                                        
                                        
                                        
 Kies een optie en druk op ENTER.                =(OK/Page+/-)= 
 ===>                                      
                                        
 F3=Terug  F4=CMDentry     JVR     Menu: 110, Administratie Overzichten         QPADEV0011 
                                        
 TST  Test Jan van Rijn                     Opties 1 - 25 
                                        
 1. WRKOUTQ              13. Prt BTW/CBS aangifte        
 2. WRKSPLF              14. Dun&Bradstreet-file DUN.QQRYFO   
                    15. Inv/wijz Opzoekprogramma LOC100  
                    16. Inv Kilometerverantwoording     
                    17. Inv.OrderVoortg. na gereedmelden  
                    18. Cash-Flow Voorraadplann. PLN90x  
                                        
                                        
                    21. maken van lijsten (RUNQRY)     
                    22. maken van lijsten (WRKQRY)     
                    23. Textverwerker            
                    24. Afsluiten.             
                                        
                                        
                                        
                                        
 Kies een optie en druk op ENTER.                =(OK/Page+/-)= 
 ===>                                      
                                        
 F3=Terug  F4=CMDentry      TST  Test Jan van Rijn                     Opties 1 - 25 
                                        
 1. Inv NAW Debiteuren         13. Mut.Aanmaningsdatum/code      
                                        
 3. Opv Openstaande Posten       15. Prt Aanmaningen Contr.lijst     
 4. Prt Betalingshistorie                           
 5. Prt Openst.Posten lijst                          
 6. Prt Openst.Posten statistiek                        
 7. Prt Aansluiting met Grootboek                       
                    20. Prt Aanmaningen/Overzichten     
 9. Opheffen blokkering                            
 10. Inv Relatiemanagement       22. Systeemgegevevens      091  
 11. Prt NAW-info       NAW14.  23. Textverwerker            
                                        
                    25. Afsluiten              
                                        
                                        
                                        
 Kies een optie en druk op ENTER.                =(OK/Page+/-)= 
 ===>                                      
                                        
 F3=Terug  F4=CMDentry     JVR     Menu: 250, Crediteuren-administratie         QPADEV0011 
                                        
 TST  Test Jan van Rijn                     Opties 1 - 25 
                                        
 1. Inv NAW Crediteuren        13. Inv Inkoopfakturen         
                    14. Prt Inkoopfakturen    ORD22x  
 3. Opv Openstaande Posten       15. Opv Inkoopfakturen         
 4. Prt Betalingshistorie       16. Prt Nog-te-ontv. Ink.fakt.INK22x  
 5. Prt Openst.Posten lijst      17. Mut Betalingen en termijnen     
 6. Prt Openst.Posten statistiek    18. Prt Betaling advieslijst BET52x  
 7. Prt Aansluiting met Grootboek   19. Aanmaken Betalingen (EDI) BET22x  
                    20. Prt Rekening overzichten ANM32x  
                                        
                    22. Systeemgegevevens Deb./Cred. 091  
 11. Prt NAW-info       NAW14.  23. Textverwerker            
 12. Gereedmelden Inkoopfakturen                        
                    25. Afsluiten              
                                        
                                        
                                        
 Kies een optie en druk op ENTER.                =(OK/Page+/-)= 
 ===>                                      
                                        
 F3=Terug  F4=CMDentry      JVR     Menu: 300, Voorraad-administratie.          QPADEV0011 
                                        
 TST  Test Jan van Rijn                     Opties 1 - 25 
                                        
 1. Inv Artikelen           13. Opv Voorraad en Vrd.verloop     
 2. Inv Artikelselectie        14. Opv Voorraadhistorie/mutaties    
 3. Prt Artikelselectie lijst ART18x  15. Prt Voorraadverloop/plan. PLN10x  
 4. Inv R./Locaties          16. Prt Voorraadlijst     VRD21x  
 5. Inv Vrd.Correctie/Overboekingen  17. Prt R./Locatie Vrd.lijst ART24x  
 6. Inv Vrd.Diverse mutaties      18. Prt Artikellijst     ART11x  
                    19. Prt R./Locaties      ART21x  
 8. Prt Vrd Omloopsnelheid  VRD27x  20. Kwaliteitscontrole      320  
 9. Prt Lopenden Vrd.mutaties ORD32x  21. Voorraadopname        310  
 10. Prt Voorraadmutaties   VRD25x  22. Systeemgegevevens      093  
 11. Prt Voorraadhistorie   VRD23x                      
 12. Prt Voorraadouderdom   VRD24x                      
                    25. Afsluiten              
                                        
                                        
                                        
 Kies een optie en druk op ENTER.                =(OK/Page+/-)= 
 ===>                                      
                                        
 F3=Terug  F4=CMDentry     JVR     Menu: 400, Verkoop-administratie.           QPADEV0011 
                                        
 TST  Test Jan van Rijn                     Opties 1 - 25 
                                        
 1. Inv Verkooporders         13. Opv Voorraad en Vrd.verloop     
 2. Prt Orderresultaat    ORD22x  14. Opv Voorraadhistorie/mutaties    
 3. Prt Backorders      ORD21x  15. Opv Capaciteitsplanning  PLN21x  
                    16. Inv Kwaliteitscontrole       
 5. Opv Alle orders          17. Inv Order-voortgang/status     
                                        
 7. Afleveren / Faktureren    450  19. Gereedmelden / Faktureren  420  
 8. Gereedmelden Verkooporders     20. Prijstabellen        430  
 9. Gereedmelden Kostenorders     21. Omzetoverzichten       440  
 10. Inv Relatiemanagement       22. Systeemgegevevens      094  
 11. Prt Relatiemanagement   AGD51x  23. Textverwerker            
                                        
                    25. Afsluiten              
                                        
                                        
                                        
 Kies een optie en druk op ENTER.                =(OK/Page+/-)= 
 ===>                                      
                                        
 F3=Terug  F4=CMDentry     JVR     Menu: 500, Inkoop-administratie.           QPADEV0011 
                                        
 TST  Test Jan van Rijn                     Opties 1 - 25 
                                        
 1. Inv/wijz Bestelorders       13. Opv Voorraad en Vrd.verloop     
 2. Prt Orderresultaat    ORD22x  14. Opv Voorraadhistorie/mutaties    
 3. Prt Backorders/Artikel  INK23x  15. Prt Nog-te-ontv. Ink.fakt.INK22x  
 4. Prt Backorders/Leveranc. INK21x  16. Inv Kwaliteitscontrole       
 5. Opv Alle orders          17. Inv Order-voortgang/status     
                                        
 7. Inv Ontvangsten inkoop                           
 8. Gereedmelden Inkooporders     20. Prijstabellen        530  
                    21. Omzetoverzichten Crediteuren 540  
 10. Inv Relatiemanagement       22. Systeemgegevevens      094  
 11. Prt Relatiemanagement   AGD51x                      
                                        
                    25. Afsluiten              
                                        
                                        
                                        
 Kies een optie en druk op ENTER.                =(OK/Page+/-)= 
 ===>                                      
                                        
 F3=Terug  F4=CMDentry     JVR     Menu: 600, Produktie-administratie.          QPADEV0011 
                                        
 TST  Test Jan van Rijn                     Opties 1 - 25 
                                        
 1. Inv Produktieorders        13. Prt Prd.planning/Afdeling      
 2. Prt Orderresultaat    ORD22x  14. Prt Prd.planning/Machine      
 3. Prt Backorder(prod)lijst PRD23x  15. Inv/wijz Voorcalculatie/order    
 4. Prt Onderdelenplanning  PRD51x  16. Inv Kwaliteitscontrole       
 5. Opv Alle orders          17. Inv Order-voortgang/status     
 6. Inv Materiaalverbruik       18. Prt.Ordervoortgang/status ORD40x  
 7. Inv Mag.ontvangsten/productie                       
 8. Gereedmelden Produktieorders    20. naar Projecten        620  
 9. Inv Man/Machine urenverantw.    21. naar Std.Kostprijzen     630  
 10. Opv Capaciteitsplanning      22. Systeemgegevens       096  
 11. Prt Controle Urenverantw.     23. Textverwerker            
 12. Opv Urenverantwoording                           
                    25. Afsluiten              
                                        
                                        
                                        
 Kies een optie en druk op ENTER.                =(OK/Page+/-)= 
 ===>                                      
                                        
 F3=Terug  F4=CMDentry     JVR     Menu: 700, Personeel-administratie.          QPADEV0011 
                                        
 TST  Test Jan van Rijn                     Opties 1 - 25 
                                        
 1. Inv/wijz Personeel-nummers                         
                                        
                                        
                                        
 5. Inv Uren per uurcode        17. Opgeven van Prz.selectie      
 6. Prt Urenverantwoording  UUR11x  18. Inv/wijz van Prz.selectie      
 7. Prt Urenverantwoording  UUR40x  19. Prt lijst Prz.selectie       
 8. Opv Urenverantwoording  UUR430  20. Mailing naar Prz selectie      
 9. Inv Man/Machine urenverantw.                        
 10. Inv/wijz AanwezigRegister UUR200  22. Systeemgegevevens          
 11. Inv/wijz Time-sheet    UUR220  23. Textverwerker            
 12. Inv/wijz Tijdklok/RegisterUUR230                      
                    25. Afsluiten              
                                        
                                        
                                        
 Kies een optie en druk op ENTER.                =(OK/Page+/-)= 
 ===>                                      
                                        
 F3=Terug  F4=CMDentry     JVR     Menu: 800, Verhuur-administratie.           QPADEV0011 
                                        
 TST  Test Jan van Rijn                     Opties 1 - 25 
                                        
 1. Inv.Balie verkoop         13. Sel.te Faktureren Verhuur/Retour  
 2. Inv.Contante verkoop        14 Vrw.Faktureren Vrh/Ret van 13.   
 3. Inv.Verhuurbonnen                             
                                        
 5. Opv Alle orders          17. Tst.Verhuur/Retourbonnen KLD310  
                                        
 7. Opv.Item Locatie/Hist.  KLD400                      
                    20. Inv.Huur/Mutatie tarieven PRS500  
                                        
                    22. Systeemgegevevens      094  
                    23. Textverwerker            
                                        
                    25. Afsluiten              
                                        
                                        
                                        
 Kies een optie en druk op ENTER.                =(OK/Page+/-)= 
 Kies een optie en druk op ENTER.                        
 ===>                                      
                                        
 F3=Terug  F4=CMDentry                             JVR     Menu: 900, Service en Contracten           QPADEV0011 
                                        
 TST  Test Jan van Rijn                     Opties 1 - 25 
                                        
 1. Inv/wijz Service en Contracten                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    25. Afsluiten              
                                        
                                        
                                        
 Kies een optie en druk op ENTER.                =(OK/Page+/-)= 
 ===>                                      
                                        
 F3=Terug  F4=CMDentry     JVR        Menu: 990, Text, Mailingen Stickers.     QPADEV0004   
                                        
 TST  Test Jan van Rijn                     Opties 1 - 25 
                                        
 1. Inv/wijz Textgebruikers                          
 2. Inv/wijz Textbestanden                           
 3. Textverwerker                               
                    16. Samenvoegen NAW.selectie      
 5. Mailing uit textverwerker     17. Opgeven van Deb.selectie      
                    18. Inv/wijz van Deb.selectie      
                    19. Opgeven van Cred.selectie     
                    20. Inv/wijz van Cred.selectie     
                    21. Prt lijst NAW.selectie       
                                        
 11. Schonen Textdocumenten                           
                                        
                    25. Afsluiten              
                                        
                                        
                                        
 Kies een optie en druk op ENTER.                =(OK/Page+/-)= 
 ===>                                      
                                       00 
 F3=Terug  F4=CMDentry    
Jan van Rijn(c)
Terug naar Index Blz 1.0 24.03.2013