Index Blz. 1.0
Financiele administratie
JVR de bedrijfsoplossing voor iSeries
Blz Inhoud van Blz
1.0 Index
2.0 Inleiding
2.9 Maken van nieuw bedrijf
3.0 Systeemgegevens
3.1 Valuta code
3.2 Dagboek code
3.3 Grootboek rubrieken
3.4 Kostenplaatsen
3.5 Bedrijfsgegevens
3.6 Boekperioden
3.7 Linken van Kostenplaatsen
3.8 Boekstuknummers
3.9 Inv/wijz Valutakoersen
4.0 Inv/wijz BTW percentages
10.1 Inv/wijz. Grootboekrekeningen
11.0 Opv. Grootboekrekeningen / Journaalkposten
12.1 Afsluiten boekperiode / Opnieuw openen boekperiode
13.1 Herwaarderen Grootboeken in Vreemde Valuta
20.1 Inv/wijz Journaalposten Memoriaal en/of Betalingen
21.1 Inv/wijz Voorafgaande Journaalposten


Jan van Rijn(c)
04.01.2008